จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหน่วยความจำสำรองข้อมูลแบบ SSD ความจะ 250 GB จำนวน 73 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหน่วยความจำสำรองข้อมูลแบบ SSD ความจะ 250 GB จำนวน 73 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar