จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน่วยความจำสำรองข้อมูลแบบ SSD ความจุ 250GB จำนวน 73 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน่วยความจำสำรองข้อมูลแบบ SSD ความจุ 250GB จำนวน 73 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar