จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสเปคโตรโฟโต้มิเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสเปคโตรโฟโต้มิเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar