จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการเพื่อบริการธุรกิจและอุตสาหกรรมบันเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการเพื่อบริการธุรกิจและอุตสาหกรรมบันเทิง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar