จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะที่ ๑๗๐,๐๐๐ KM. รถยนต์โดยสารฯ Hyundai จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะที่ ๑๗๐,๐๐๐ KM. รถยนต์โดยสารฯ Hyundai จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar