จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสายโทรศัพท์ (สายเคเบิล) ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar