จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศเก่า ชั้น ๖ จำนวน ๒ ตัว และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้อง QS๒-๖๐๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพ

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

เอกสารแนบ 265
Calendar