จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผ่าฝ้าเสริมกริวช่องลมกลับ ขนาด ๖๐x๒๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

เอกสารแนบ 264
Calendar