จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการประเมินตนเอง จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

เอกสารแนบ 256
Calendar