จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า สำหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า (ตู้เมนไฟฟ้า) สำหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar