จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา งานซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 40,000 บีที จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddi

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
Calendar