จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออัฒจันทร์ จำนวน 8 อัฒจันทร์

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออัฒจันทร์  จำนวน 8 อัฒจันทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออัฒจันทร์  จำนวน 8 อัฒจันทร์
Calendar