จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยา Atorvastatin 40 mg tablet จำนวน 700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar