จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญาของสัญญาฯ ประจำไตมาศที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

ประกาศผู้ชนะ

เอกสารแนบ
Calendar