จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนยางพาราอัด กรุหนังเทียม จำนวน 91 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนยางพาราอัด กรุหนังเทียม จำนวน 91 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar