จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 14 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 14 เครื่อง  ดังเอกสารแนบ
Calendar