จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างพิมพ์ซองฟอยล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างพิมพ์ซองฟอยล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar