จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 70 ตัว และเก้าอี้ จำนวน 21 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 70 ตัว และเก้าอี้ จำนวน 21 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar