จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับ 70 ตัว และเก้าอี้ 21 ตัว

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับ 70 ตัว และเก้าอี้ 21 ตัว

เอกสารแนบ
Calendar