จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสัญญาณเตือนระบบก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar