จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณด้านหลังอาคารสิรินธร

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณด้านหลังอาคารสิรินธร

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar