จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-b

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เอกสารแนบ
Calendar