จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2562

    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2562

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง  ราคา 512,000.00 บาท

เอกสารแนบ
Calendar