จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มฝึกงาน จำนวน 8 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ดังเอกสารแนบ
Calendar