จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก จำนวน 9 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก จำนวน 9 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar