จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 2654/2562
Calendar