จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมบำรุง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 2652/2562
Calendar