จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษาฯ จำนวน 360 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

ร่างเอกสารประกวดราคาฯ

ร่างเอกสารประกาศฯ

รายละเอียดงานฯ
Calendar