จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70ก. IDEA MAX จำนวน 100 รีม และกระดาษถ่ายเอกสารA4 80 ก. IQ แดง จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นารีรัตน์ พุ่มพวง

http://calendar.buu.ac.th/document/1554974217.pdf

 
Calendar