จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งาน ซื้อพวงมาลัย น้ำอบไทย ดอกไม้ ดินสอพอง และผ้าคลุมโต๊ะ ในโครงการรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar