จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งาน ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar