จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทยในโครงการสอนภาคปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทยในโครงการสอนภาคปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar