จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดินสอไม้ 2B จำนวน 5000 แท่ง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดินสอไม้ 2B จำนวน 5000 แท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar