จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ กระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ กระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar