จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุโครงการรดน้ำขอพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุโครงการรดน้ำขอพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar