จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar