จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศขายทอดตลาด รื้อถอนถังกักน้ำประปา โรงเพาะชำ และสิ่งก่อสร้างบริเวณโดยรอบ

   ผู้ประกาศข่าว จิตตภาคย์ จิวารัตน์

รายละเอียด
Calendar