จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เลขที่ 00072562 เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เลขที่ 0007/2562 เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด

 

 

เอกสารแนบ
Calendar