จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Circulate bath ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Circulate bath ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar