จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรยนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานานาชาติIEPด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรยนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานานาชาติIEPด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  ดังเอกสารแนบ
Calendar