จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารแนบ
Calendar