จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถตู้คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถตู้คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar