จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิเคราะห์ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิเคราะห์ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar