จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาบริการรถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมาบริการรถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar