จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ Fundamentals of Human Resource Management จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ Fundamentals of Human Resource Management จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar