จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มหลักสูตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว เอกวุฒิ ด่านอรุณ

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ที่ 019/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มหลักสูตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar