จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1554454940.pdf
Calendar