จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์ประจำเดือนเมษายน 
Calendar