จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar