จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการงานบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะแพทยศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 1833/2562
Calendar